• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

בחירות להנהלת האיגוד הישראלי לאיכות – 2018-2019

רשימת המועמדים להנהלת האיגוד לקדנציה 2018-2019

טופס הצבעה לבחירות להנהלת האיגוד לקדנציה 2018-2019

הודעת וועדת הבחירות-תהליך ההצבעה להנהלת האיגוד לקדנציה 2018-2019