• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

גדעון רוט מונה לדירקטור באיגוד האמריקאי

גדעון רוט מונה לדירקטור באיגוד האמריקאי

גדעון רוט מונה לדירקטור באיגוד האמריקאי

האיגוד האמריקאי לאיכות – ASQ הודיע על מינויו של גדעון רוט, חבר הנהלה לשעבר מהקדנציה היוצאת של האיגוד הישראלי לאיכות, כדירקטור במועצת המנהלים של ה-ASQ. המינוי הוא לשנים 2019-2020. רוט הוא FELLOW ב-ASQ ומכהן כעת כיו"ר משותף של וועדת יעוץ לפעילות גלובלית עבור מועצת המנהלים של ה-ASQ.

בימים אלה סיים רוט את תפקידו כחבר הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות לאחר 10 שנות התנדבות.

גדעון רוט מונה לדירקטור באיגוד האמריקאי

גדעון רוט מונה לדירקטור באיגוד האמריקאי