• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

הוקרה לחברי ההנהלה מהקדנציה היוצאת

הוקרה לחברי ההנהלה מהקדנציה היוצאת

הוקרה לחברי ההנהלה מהקדנציה היוצאת

בטקס חגיגי (ינואר 18') במסגרת הישיבה הראשונה של הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות לשנים 2018-19 הוענקו מגני הוקרה עם לוגו האיגוד לצד תעודות הוקרה לחברי/ות הנהלת האיגוד מהקדנציה האחרונה.

לטקס שנערך בחברת מוטורולה סולשנס בקריית שדה התעופה הוזמנו: אברהם מילרד, אהרון רוזן, גדעון רוט, דוד נרונסקי, חיים ברמן, ליאורה שושני, נטלי בת ים, שלמה ליכטנשטיין ושי רייניש. יו"ר האיגוד, ד"ר סיגלית מודחי, שנבחרה לקדנציה נוספת כיו"ר, הודתה לפעילים על תרומתם במסגרת הנהלת האיגוד.