• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

היענות מרשימה לכנס הראשון של רשומות רפואיות

היענות מרשימה לכנס הראשון של רשומות רפואיות

היענות מרשימה לכנס הראשון של רשומות רפואיות

כמאה משתתפים השתתפו בכנס השנתי הראשון בנושא רשומות רפואיות מטעם האיגוד הישראלי לאיכות, משרד הבריאות והמכללה האקדמית כנרת, התקיים (דצמבר 17') במכללת כנרת. הכנס נקרא: "לכל אחד ואחת, יש רשומה רפואית – לפחות אחת".

הכנס הושק לאחר ביצועו של סקר ייעודי בנושא הרשומה הרפואית, בחודש יולי 2017, ואשר ממצאיו הוצגו בתום הכנס.

הכנס כלל ברכות, הרצאות מליאה ולאחריהן 10 הצגות של עבודות זוכות בתחרות "קול קורא" בחלוקה ל-3 מושבים: מושב בנושא: פרויקטים לאומיים, מושב בנושא: שיפור תהליכים במוסד הרפואי ומושב בנושא: מטפל-מטופל.

בעקבות הכנס, הושק ספר תקצירים מקוון, הועלו מצגות הזוכים ויוקם פורום בנושא הרשומות הרפואיות באיגוד הישראלי לאיכות.