• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

הסמכה

האיגוד מקיים מבחני הסמכה ישראליים לתעודות: הנדסת איכות, מנהלי איכות ומצוינות ארגונית, הנדסת אמינות - ICQE ,ICMQ / OE ,ICRE.

האיגוד משמש כנציג הבלעדי בישראל של האיגוד האמריקאי לאיכות -ASQ ומורשה מטעמו להגיש את חברי האיגוד, לבחינות ההסמכה לשם קבלת התעודות:

  • מהנדסי איכות מוסמכים (CQE)
  • מהנדסי אמינות מוסמכים (CRE)
  • טכנאי איכות מוסמכים (CQT)
  • סוקרי (מאמתי) איכות מוסמכים (CQA)
  • מנהלי איכות (CMQ / OE)
  • מהנדסי א"א תוכנה (CSQE)

כאלף מומחי איכות ישראליים נבחנו עד כה על ידי האיגוד הישראלי לאיכות והוסמכו באמצעותו לתעודות אלו של ה-ASQ.

האיגוד יוזם ומעודד קיומם של קורסים לאיכות במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות ובמדרשות.
במוסדות להשכלה גבוהה אף מתקיימים לימודים לתואר שני ושלישי בנושאי איכות ביוזמת האיגוד ובהשתתפותם הפעילה של חברי האיגוד.

האיגוד מעניק חסותו ופועל לקיומם של קורסים מיוחדים והשתלמויות בתעשיה ובשירותים העסקיים והציבוריים ברמות האיכות השונות.