• 08-9365865
 • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

מבנה

כל בעלי התפקידים הנבחרים באיגוד הישראלי לאיכות, מכהנים קדנציה בת שנתיים וממלאים את תפקידם בהתנדבות.

ראשי הנהלה 2016-2017
יו"ר האיגוד - ד"ר סיגלית מודחי
סגני היו"ר: ליאורה שושני, חנן מלין, גדעון רוט
גזבר: ד"ר יוג'ין גולדפרכט

מנכ"ל האיגוד - אופיר חכם

ועדת ביקורת 2016-2017
יו"ר - ישראל וינשטוק
חבר - יעקב לאור
חבר - סטנלי לוזנן

חברי הנהלה 2016-2017
בהתאם לתקנון האיגוד יושבי ראש לשעבר מכהנים בהנהלה עם זכות הצבעה (ללא השתתפות בבחירות)

דב פרי
חיים קורנפלד
חוה שר
אלמוג חיים
ד"ר זיגמונד בלובבנד
ד"ר אברהם חולי
ד''ר אליעזר לוי
סרג' סמואל
פתיר זיוה

אחת לשנתיים, בוחרים כל חברי האיגוד את הנהלת האיגוד המונה 20 חברים. ההנהלה זכאית לצרף חברים נוספים כנספחים להנהלה, ללא זכות הצבעה.
חברים אלו מקבלים על עצמם משימות מיוחדות לביצוע, ובהתאם לתקנון גם עמיתים זכאים להשתתף בישיבות ללא זכות הצבעה.

ד"ר סיגלית מודחי (יו"ר)
אשר כהן
חנן מלין
דוד נרונסקי
גדעון רוט
מנחם לוינגר
אמנון מרגלית
שמואל מידן
אהרון רוזן
נטלי בת ים

ד"ר יוג'ין גולדפרכט
דדי סיטרואן
ליאורה שושני
אברהם מילרד
שלמה ליכטנשטיין
שגיא גפני
שרון אנקר
חיים ברמן
שי רייניש

רשימת ועדות האיגוד 2016-2017

 • ועדת הדרכה והסמכה
 • ועדת אתיקה
 • ועדה לשיווק ותקשורת לחבר
 • ועדה לקשרים בינלאומיים
 • ועדה לתכנון אסטרטגי
 • ועדת מנויים והערכה
 • ועדת נהלים ותקנון

רשימת מגזרי האיגוד 2016-2017

 • עורכי מבדקים: חנן מלין
 • ביטחון, תעופה וחלל: שגיא גפני
 • ציוד רפואי: דני אבן חן
 • תעשיה מכנית: אשר כהן
 • תעשיות מזון: אברי לאופר
 • רפואה: ד"ר סיגלית מודחי
 • שש סיגמא: ד"ר פבל גראבוב