• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

סדרת מפגשי העמיתים בדרום צוברת תאוצה

סדרת מפגשי העמיתים בדרום צוברת תאוצה

סדרת מפגשי העמיתים בדרום צוברת תאוצה

במסגרת סדרת מפגשי עמיתים של העוסקים באיכות בדרום הארץ, בהובלת קמ"ג, התאחדות התעשיינים – מרחב דרום והאיגוד הישראלי לאיכות, התקיים המפגש השביעי לשנה הנוכחית בחודש ספטמבר 2017.

למפגש הגיע ד"ר אודי נצר, מנהל הקריה למחקר גרעיני, בו הוצג נושא תפיסת הניהול בקמ"ג.

המפגש עסק בנושאים הבאים: ניהול ידע בהתאם לתקן ISO 9001:2015, ומי פוחד ממבדקי איכות.

במסגרת המפגש השתתפו 20 חברים, מנהלי איכות בתעשייה והעסקים בדרום.

את המפגש אירח אביב חצבני, מנהל מרחב דרום מהתאחדות התעשיינים, שבו החל המפגש הראשון בנובמבר 2016.

להרשמה למפגש הבא ניתן לפנות אל מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים במייל avivh@industry.org.il