• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

אברהם מילרד ז”ל 1929-2021

אברהם מילרד ז”ל 1929-2021

אברהם מילרד ז”ל 1929-2021

אברהם מילרד, יליד גרמניה, עלה ארצה בשנת 1933, היה בהכשרה בקבוצת דגניה א’, התגייס לפלמ”ח בשנת 1949 לגדוד השמיני של חטיבת הנגב והיה בין פורצי הדרך לאילת.

אברהם שירת בצה”ל בחיל הקשר, עבד שנים רבות התעשייה האווירית (כ-35 שנים) שם רכש את מיטב ניסיונו בתחומי האיכות. שימש בתפקיד מנהל התקינה וכמהנדס איכות.

אברהם מילרד היה בין הדור המייסד של האיגוד הישראלי לאיכות, שימש כחבר הנהלת האיגוד, גזבר ויו”ר הוועדה להדרכה והסמכה, כמו כן שימש כחבר בוועדות תקינה של מכון התקנים הישראלי.

אברהם קיבל את עיטור עמית האיגוד הישראלי והאמריקאי לאיכות ואת פרס מפעל חיים מטעם האיגוד הישראלי לאיכות.

הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות וחברי האיגוד מרכינים ראש לאחד מעמודי התווך של האיגוד ומוקירים את זכרו.

יהי זכרו ברוך