• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

פורום שולחן עגול #2: כיצד להישאר רלוונטי בעולם העבודה החדש? עם משה עקרוני