• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

פורום שולחן עגול #5: מצוינות תפעולית וחדשנות עם זוהר פרידמן