• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

פורום שולחן עגול #7: החוש השישי של מנהל איכות עם אמיר ברוש