• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

בחינות האיגוד ICRE / ICQE / ICMQ: מועד דצמבר 2021