• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

אמינות במרכז מפגש העמיתים בדרום

אמינות במרכז מפגש העמיתים בדרום

אמינות במרכז מפגש העמיתים בדרום

המפגש האחרון של פורום עמיתים לאיכות בדרום לשנת 2018 התקיים במכללת שבירו בבאר שבע והתמקד בהיכרות עם נושא האמינות.

לפורום הגיעו נציגים ממגוון ארגונים והם עסקו בהיבטים השונים בעידן בו הצורך בהקפדה על איכות ואמינות של תהליכים, מוצרים ושירותים גלובאליים נדרש וחשוב. אולגה גלפנשטיין ורונית שדה הציגו את נושא האמינות ולמה כדאי להטמיע זאת בארגונים הן ללקוח והן ליצרן וכיצד לרתום את הנהלת הארגון לכך.

שרון אנקר, נציג האיגוד בדרום ויוזם המפגשים, ומשתתפי יום העיון הודו לרויטל שבירו, מנכ”ל ממכללת שבירו, על האירוח והחשיבות להעמקת הידע בתחום האיכות בדרום.