• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

הגשת מועמדות לשמש כיושב ראש מושב בכנס האיכות ה-39

הגשת מועמדות לשמש כיושב ראש מושב בכנס האיכות ה-39

הגשת מועמדות לשמש כיושב ראש מושב בכנס האיכות ה-39

האיגוד הישראלי לאיכות מזמין את חברי האיגוד להציע את מועמדותם לשמש כיושב ראש מושב בכנס האיכות ה-39 שיערך בנובמבר 2022 בתל אביב

המעוניינים להגיש את מועמדותם לשמש כיושב ראש מושב, מוזמנים לעשות זאת באמצעות טופס הגשת מועמדות אינטרנטי.

המועמדויות שיוגשו יועברו לבחינת יושב ראש הכנס וועדת ההיגוי המועמדים שייבחרו ישמשו כחברי ועדת התוכנית וכיושבי ראש מושב במהלך ההכנות לכנס ה-39 של האיגוד שיערך בנובמבר 2022.

מגיש המועמדות לשמש כיו”ר מושב יתבקש להציג את נושא המושב המתוכנן, תקציר התכנים במושב ורשימת מרצים אופציונליים שבכוונתו לגייס.

המועמדויות יבחנו על פי המידע שיוגש בטופס הגשת המועמדות. ככל שהרעיון למושב יהיה מגובש יותר, ברמת מקצועית גבוהה יותר ויותאם למגוון רחב יותר של תחומי האיכות, כך סיכוייו להתקבל גדולים יותר.

ועדת ההיגוי אינה מתחייבת לקבל כל מועמדות שתוגש וכמות יושבי הראש שיבחרו יקבעו על פי הצורך וכמות המושבים שתקבע לכנס זה.

ניתן להגיש מועמדות עד תאריך 30.3.2022
לאחר תאריך זה תיסגר האפשרות להגשת מועמדות.

תשובות ישלחו למגישים עד תאריך 15.4.2022.

הגשת המועמדות תתאפשר רק לאנשי איכות שהינם חברים באיגוד הישראלי לאיכות ושילמו דמי חבר לשנת 2022.

להגשת מועמדות לחצו כאן