• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

הגשת מועמדות לתחרות עובד איכות מצטיין לשנת 2021

גיליון הערכה - הנחיה לממונים

גיליון הערכה למצטיינים מיועד לעיונם של חברי הוועדות בארגון/חברה.

• יש לצרף את כל המידע ולשלוח באופן מקוון לאיגוד הישראלי לאיכות.

• נא לצרף תמונת פספורט של המועמד.

שם הארגון/חברה:
כתובת:
פרטים על מקום העבודה:

פרטים אישיים על העובד/ת המצטיין/נת:
• שם פרטי, שם משפחה
• שנת לידה
• מצב משפחתי, השכלה
• מועד תחילת העבודה
• תפקידים בארגון/חברה
• השתלמויות מקצועיות
• תפקידים קודמים
• הישגים אישיים מיוחדים (יוזמה, מקוריות, פיתוח ושיפור תהליכים)
• פרטים על פעילות חברתית במקום העבודה
• פרטים על פעילות קהילתית התנדבותית
• נימוקים לבחירה

מסמכים נוספים:
• עדויות תומכות
• המלצות תומכים

הגשת תיק המועמד/ת והמידע עד לתאריך 10.10.21 למייל האיגוד הישראלי לאיכות:
Qsi1973@isq.org.il