• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

הכנס השנתי ה-39 של האיגוד הישראלי לאיכות

הכנס השנתי ה-39 של האיגוד הישראלי לאיכות