• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

סייבר ומבדקים חברתיים בכנס השנתי של עורכי המבדקים

סייבר ומבדקים חברתיים בכנס השנתי של עורכי המבדקים

סייבר ומבדקים חברתיים בכנס השנתי של עורכי המבדקים

כמאה חברי איגוד ונציגי החברות המוסדיות השתתפו (מאי 19′) בכנס עורכי המבדקים השנתי באקדמית בנתניה. ד”ר סיגלית מודחי, יו”ר האיגוד וד”ר גדי רביד, דיקן ביה”ס למנהל עסקים באקדמית נתניה, בירכו את משתתפי הכנס והדגישו את החשיבות בקשר בין האיגוד לאקדמיה בנושאי איכות ומצוינות.

בפתיחת הכנס התקיימה האסיפה הכללית של חברי האיגוד בה אושרו הדו”חות הכספיים והמילוליים לשנה שעברה לאחר הצגתם, בין השאר, על ידי רו”ח העמותה יו”ר וועדת הביקורת, וחבר הנהלת האיגוד ד”ר יוג’ין גולדפרכט.

בין המרצים: משה עקרוני, סמנכ”ל איכות, ורינט – האומץ כמרכיב משמעותי במנהיגות לאיכות; ויטה אליאסון, סוקרת בכירה מבדקי אחריות חברתית – מבדקים חברתיים ואיכות – נקודות השקה ודרכי התמודדות; יוסי שביט, יועץ סייבר, המשרד להגנת הסביבה – עקרונות תהליכי הפיקוח של המשרד להגנת הסביבה על ניהול סיכוני סייבר במפעלים כימיים וקריטיים; רגינה קליימן, מ”מ מנהל איכות ומצוינות המרכז למחקר גרעיני – שורק (ממ”ג) – ניהול רזה – גם בתחום המבדקים; ושגיא גפני, מנהל האיכות של התעשייה האווירית – ניהול סיכונים במהדורה החדשה של תקן התעופה – תפישה הוליסטית בניהול סיכונים.