• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

אחוזי הצלחה גבוהים בבחינות ההסמכה של האיגוד

אחוזי הצלחה גבוהים בבחינות ההסמכה של האיגוד

אחוזי הצלחה גבוהים בבחינות ההסמכה של האיגוד

האיגוד הישראלי לאיכות הינו גוף בלתי תלוי המקיים בחינות הסמכה במקצועות האיכות.

אחוזי הצלחה גבוהים נרשמו בבחינת ICQE (הנדסת איכות) של האיגוד הישראלי לאיכות שהתקיימה בסוף חודש דצמבר אשתקד. לעשרות הנבחנים שרשמו הצלחה בבחינה תוענק תעודת הסמכה במקצוע מטעם האיגוד.

חמש מכללות גדולות ללימודי איכות מכל רחבי הארץ, המוכרות על ידי האיגוד הישראלי לאיכות, שלחו סטודנטים להיבחן בבחינת ההסמכה.

האיגוד הישראלי לאיכות, הפועל למעלה מ-45 שנה, מקיים בחינות הסמכה למקצועות האיכות כגוף בלתי תלוי על פי המודל המקובל באיגוד האמריקאי לאיכות.

האיגוד, בניגוד לגופים אחרים בשוק, הינו גוף הסמכה אשר אינו מקיים קורסים ללימודי איכות אלא רק מבצע בחינות הסמכה בתחום. האיגוד פועל באופן אובייקטיבי ונטול פניות ביחס לכלל הנבחנים, בכל הקשור לבחינות. 

תעודות הסמכה אלו יאפשרו למחזיק בהן קידום ועליה במדרג ההכרה המקצועית כהמשך לייסוד פנקס העוסקים באיכות מטעם האיגוד הישראלי לאיכות.

האיגוד מקיים מבחני הסמכה ישראליים לתעודות:

הנדסת איכות, מנהלי איכות ומצוינות ארגונית, הנדסת אמינות – ICQE ,ICMQ / OE ,ICRE.

כמו כן, האיגוד משמש כנציג הבלעדי בישראל של האיגוד האמריקאי לאיכות ASQ.

האיגוד יוזם ומעודד קיומם של קורסים לאיכות במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות.
האיגוד מעניק חסותו, לאחר אישור תכני הקורסים המוצעים, ופועל לקיומם של קורסים מיוחדים והשתלמויות בתעשייה ובשירותים העסקיים והציבוריים ברמות האיכות השונות.