• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

הרשמה לכנס השני בנושא “הבקרה על בקרת האיכות במעבדות רפואיות”

שם פרטי*:

שם משפחה*:

מקום עבודה*:

כתובת דואר אלקטרוני*:

טלפון נייד*: