• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

הרשמה לכנס עורכי מבדקים השנתי – אסיפת חברים שנתית 4.6.19

חבר האיגוד הישראלי לאיכות*:

שם פרטי*:

שם משפחה*:

טלפון נייד*:

כתובת דואר אלקטרוני*: