• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

השפעת מדדי איכות בכנס בדרום

השפעת מדדי איכות בכנס בדרום

השפעת מדדי איכות בכנס בדרום

כנס האיכות ה-3 בדרום התקיים (24.5.2018) במכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון, בבאר שבע. הכנס הפגיש בין חברות וארגונים מתחומי התעשייה, האקדמיה, השירות והתוכנה.

בכנס התקיימו שלושה מושבים במקביל, בהם השתתפו מומחים בתחומי המצוינות, השירות וחוויית הלקוח וכלי איכות תוכנות מתקדמים. השיח שהתקיים בכנס הדגיש שהאיכות היא ערך חובה למימוש על-ידי ארגון המבקש להתקיים להצליח ולהצטיין מכוון שיעדי האיכות משתנים עם הזמן. בכנס הביעו הערכה רבה על כך שמתקיים מפגשי עמיתים לאיכות בדרום החל משנת 2017. כמו כן, עלה הצורך שנדרש לקיים עוד שיתופי פעולה בין הארגונים על מנת לקדם את חשיבות האיכות.

נושא הכנס השנה, “השפעת מדדי האיכות על התרבות האירגונית” הוצג על-ידי חנן מלין בהרצאתו, “מה שלא ניתן למדוד לא ניתן לנהל, ומה שלא ניתן לשפר”. יעדי האיכות בארגון יכולים להיות שונים ומגוונים וחלקם משפיעים מקסום רווחים, השגת ביטחון למדינה ודאגה לבריאות הציבור. להשגת היעדים נידרש להיעזר במדדים, ולהקצות משאבים ולבחון את האפקטיביות – לעמוד על המידה שבה המטרות והיעדים שנקבעו גם הושגו.

מברכי הכנס: פרופ’ דורית תבור, יו”ר הכנס, גיל דגן; מנכ”ל הקמ”ג; אביב חצבני, מנהל התאחדות התעשיינים בדרום; שרון אנקר, נציג הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות בדרום, אשר הביעו את הערכת הרבה על למארגני הכנס הפעילים והפועלים למימוש שהאיכות כערך בר קיימה. הכנס הדגיש את נושא הלמידה ההדדית ושיתוף ידע בדילמות מתוך הבנה ששיתוף ידע מקצועי הינו כלי מפתח ללמידה ולשיפור.

ניהול האיכות הוא תחום מרכזי ומהותי הנמצא בליבת הפעילות בתעשייה. ההשתתפות המרשימה בכנס של אנשי האיכות מעידה על התפתחות המודעות לתחום האיכות וחשיבותו הן באזור הדרום בפרט, והן באופן כללי. בכנס הוענק לחיים קורנפלד אות הנגב למצוינות באיכות על תרומתו לקידום נושא האיכות והמצוינות בדרום.