• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

חברות באיגוד

JoinISQ

חברות אישית

כחברים מן המניין באיגוד הישראלי לאיכות יתקבלו אלו אשר עיסוקם מבוסס על הכשרה, ידע, ניסיון ועיקר פעילותם בקידום האיכות במובנה הרחב.

ההתניות הדרושות הן:

 • החברות מבוססת על קבלת כללי האתיקה המחייבים של האיגוד.
 • השכלה פורמלית מתאימה, תואר אקדמי, תעודת רישום כטכנאי מוסמך או הנדסאי.
 • בפנקס רשות ההסמכה להנדסאים וטכנאים.
 • בעלי ניסיון מקצועי ישים של חמש שנים לפחות.
 • מוסמכים מטעם אחד מארגוני האיכות המוכרים.
 • נושאי תפקידים מוגדרים בנושא האיכות במובן הרחב.
 • סטודנטים יתקבלו במעמד מיוחד.
 • החברות כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים.

ההטבות בחברות אישית:

 • סיעור מוחות בפורום “שולחן עגול”.
 • העמקת הידע בפורומים מקצועיים ייעודים.
 • הסמכות לתעודת ICQE, ICQM, ICRE, AC-ICQE/M.
 • הנחה בגובה 15% בכנסים וקורסים.
 • הנחה בהשתתפות בכנס השנתי.
 • השתתפות בביקורים במפעלים מובילם.
 • רישום בפנקס העוסקים באיכות.
 • סיוע באיתור מקומות עבודה “בנק דרושים” באתר האיגוד.
 • השתתפות בפעילויות מקנה נקודות השתלמות לחידוש ההסמכות הישראליות והאמריקאיות.

חברות מוסדית

כחברים מוסדיים באיגוד הישראלי לאיכות מתקבלים מפעלים וחברות בכל תחומי התעשייה, המסחר והשירותים בישראל.

הטבות בחברות מוסדית:

 • הרצאה אחת לשנה על-ידי מומחים בתחום באיכות, בהתאם לצרכי הארגון.
 • השתתפות בתחרות עובד/ת האיכות המצטיין/ת.
 • השתתפות בפרס עורך/ת מבדקים מצטיין/ת ארצי.
 • סיוע בארגון תחרויות איכות פנים מפעליות.
 • הענקת תעודה שנתית לאות הוקרה על הצטרפות כחברה/מפעל מוסדית לאיגוד.
 • הענקת תעודה מיוחדת לארגונים בעלי ותק של מעל 10 שנות חברות.
 • סיוע לארגונים בהשתתפות בתחרויות (פרס הלאומי בתעשייה, תחרות צוותי שיפור).
 • הנחה בגובה 15% בכנס המרכזי עבור 2 עובדים שאינם חברי איגוד.
 • מתן חסות להשתלמויות בארגונים.
 • סיוע בגיוס כוח-אדם מקצועי.

חברות כבוד, מפעל חיים וכתב הערכה

הענקת תארי חברות כבוד וכתב הערכה, נתנים לאנשים (חבר איגוד / שאינו חבר) בקהילה ובכל תחומי העשייה בישראל בישראל, שפעילותם תרמה מהותית לקידום האיכות בישראל בכלל, ולקידום המטרות של האיגוד הישראלי לאיכות בפרט.
כתב הערכה וחברות כבוד, נתנים בד”כ במסגרת אירועי שבוע האיכות הלאומי.

אמות המידה להענקת תארי כבוד, מפעל חיים, הערכה ועמית:

חברות כבוד: מוענקת לאישים מוכרים אשר פעילותם בולטת באיכותה ואשר חברותם עשוייה להביא כבוד לאיגוד ו/לקדם את השגת מטרותיו.

מפעל חיים: תעודה אשר מוענקת ע”י האיגוד, לאישים אשר הקדישו את כל חייהם לפעילות בתחומי האיכות והמצויינות ושפעילותם תרמה מהותית לקידום האיכות בישראל.

כתב הערכה: תעודה אשר מוענקת ע”י האיגוד, לאדם שפעל בצורה בולטת ויעילה לקידום האיכות בארץ בכלל, או לקידום מטרה/ארוע מסויים בתחום האיכות בפרט.

תעודת עמית: חבר פעיל באיגוד במשך 5 שנים לפחות, שלפי דעתם של לפחות שני שלישים מחברי הועדה, פעל בצורה בולטת וביושר וביעילות לקידום האיכות בארץ ולקידום האינטרסים הנוספים של האיגוד. חשוב גם לודא שפעילותו נשאה פרי ושהיא מוערכת ומוכרת בקהילת אנשי האיכות, בכלל, ובין חברי האיגוד בפרט.