• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

חברות באיגוד

JoinISQ

חברות אישית

כחברים מן המניין באיגוד הישראלי לאיכות יתקבלו אלו אשר עיסוקם מבוסס על הכשרה, ידע, ניסיון ועיקר פעילותם בקידום האיכות במובנה הרחב.

ההתניות הדרושות הן:

 • החברות מבוססת על קבלת כללי האתיקה המחייבים של האיגוד.
 • השכלה פורמלית מתאימה, תואר אקדמי, תעודת רישום כטכנאי מוסמך או הנדסאי.
 • בפנקס רשות ההסמכה להנדסאים וטכנאים.
 • בעלי ניסיון מקצועי ישים של חמש שנים לפחות.
 • מוסמכים מטעם אחד מארגוני האיכות המוכרים.
 • נושאי תפקידים מוגדרים בנושא האיכות במובן הרחב.
 • סטודנטים יתקבלו במעמד מיוחד.
 • החברות כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים.

ההטבות בחברות אישית:

 • ערבי חברים בנושאים מקצועיים
 • כנסים לאומיים ברמה מקצועית גבוהה
 • ביקורים במפעלים
 • הנחה בגובה 10% לכנס השנתי (לחבר אישי)
 • הסמכות לתעודת הנדסת איכות, מנהלי איכות וטכנאי איכות
 • עיתון מקצועי – ביטאון האיכות
 • קבלת שובר שי לקניית ספרים למשתתפי הכינוסים
 • סיוע באיתור מקומות עבודה “בנק דרושים” באתר האיגוד
 • השתתפות באירועי שבוע האיכות
 • השתתפות בכינוסים מקנה נקודות השתלמות לחידוש ההסמכות הישראליות והאמריקאיות
 • גישה לאתר האינטרנט של האיגוד
 • הסמכה ישראלית למנהלי מערכת ניהול איכות ומצויינות ICMQ / OE
 • הסמכה ישראלית לעיסוק בהנדסת אמינות ICRE
 • הסמכה ישראלית לסוקר איכות ICQA

חברות מוסדית

כחברים מוסדיים באיגוד הישראלי לאיכות מתקבלים מפעלים וחברות בכל תחומי התעשייה, המסחר והשירותים בישראל.

הטבות בחברות מוסדית:

 • הרצאה אחת בשנה בכל נושא איכות שיערך בחברה/מפעל, ע”י מומחה לנושא, חבר באיגוד, כאשר הנושא יתואם עם החברה/מפעל בהתאם לצרכיו הספציפיים
 • קיום תחרות פרס עורך מבדקים מצטיין ארצי בין החברים המוסדיים של האיגוד
 • השתתפות בביקורים בשבוע האיכות הלאומי
 • הטבות לחברות מוסדיות:
 • בעת הרשמה קבוצתית של מעל 10 נרשמים, כנס האיכות השנתי: החברה זכאית להטבה עבור שני נרשמים בתעריף דמי השתתפות של חבר איגוד
 • שבוע האיכות הלאומי: השתתפות של עד 5 נציגים מהחברה
 • כנס עורכי המבדקים השנתי: השתתפות של עד 5 נציגים מהחברה
 • פרסום שם החברה/מפעל אשר הצטרף כחבר מוסדי באתר
 • הענקת תעודת חברות מוסדית על הצטרפות החברה/מפעל לאיגוד
 • סיוע בגיוס כח-אדם מקצועי (לאיגוד בנק כ”א)
 • הזמנה לימי עיון וערבי חברים
 • חסות על השתלמויות בתעשייה
 • עידוד ועזרה לארגונים להשתתף בתחרויות כמו הפרס הלאומי בתעשייה, תחרות צוותי שיפור וכו’

חברות כבוד, מפעל חיים וכתב הערכה

הענקת תארי חברות כבוד וכתב הערכה, נתנים לאנשים (חבר איגוד / שאינו חבר) בקהילה ובכל תחומי העשייה בישראל בישראל, שפעילותם תרמה מהותית לקידום האיכות בישראל בכלל, ולקידום המטרות של האיגוד הישראלי לאיכות בפרט.
כתב הערכה וחברות כבוד, נתנים בד”כ במסגרת אירועי שבוע האיכות הלאומי.

אמות המידה להענקת תארי כבוד, מפעל חיים, הערכה ועמית:

חברות כבוד: מוענקת לאישים מוכרים אשר פעילותם בולטת באיכותה ואשר חברותם עשוייה להביא כבוד לאיגוד ו/לקדם את השגת מטרותיו.

מפעל חיים: תעודה אשר מוענקת ע”י האיגוד, לאישים אשר הקדישו את כל חייהם לפעילות בתחומי האיכות והמצויינות ושפעילותם תרמה מהותית לקידום האיכות בישראל.

כתב הערכה: תעודה אשר מוענקת ע”י האיגוד, לאדם שפעל בצורה בולטת ויעילה לקידום האיכות בארץ בכלל, או לקידום מטרה/ארוע מסויים בתחום האיכות בפרט.

תעודת עמית: חבר פעיל באיגוד במשך 5 שנים לפחות, שלפי דעתם של לפחות שני שלישים מחברי הועדה, פעל בצורה בולטת וביושר וביעילות לקידום האיכות בארץ ולקידום האינטרסים הנוספים של האיגוד. חשוב גם לודא שפעילותו נשאה פרי ושהיא מוערכת ומוכרת בקהילת אנשי האיכות, בכלל, ובין חברי האיגוד בפרט.