• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

חברי הנהלת האיגוד לקדנציה לשנים 2020-2021

ספטמבר 2019

וועדת הבחירות של האיגוד הישראלי לאיכות מודיעה, כי אושרה מועמדותם של רשימת החברים הנ”ל (לפי סדר א’-ב’) לשמש כחברי הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות לקדנציה לשנים 2020-2021:

1.     אנקר שרון

2.     אזולאי – כוכבי סלעית

3.     בר יוסף גיא

4.     גולדנברג ליה

5.     ד”ר גולדפרכט יוג’ין

6.     גנאור אברהם

7.     גלפנשטיין אולגה

8.     ד”ר דלויה מיכל

9.     פרופ’ הלוי אבנר

10.  לוינגר מנחם

11.  ד”ר מודחי סיגלית

12.  מוצרי פרקש דורית

13.  מלין חנן

14.  מרגלית אמנון

15.  סגל עופר

16.  פלד אבי

17.  קורנפלד חיים

18.  קליימן רגינה

19.  קליינמן משה

20.  רבינוביץ’ חנוך