• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

מאמרים מעולם האיכות

קיימות - מנחם לוינגר

קיימות (באנגלית: Sustainability) היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. המילה sustainability נגזרת מהמילים הלטיניות tenure (להחזיק) ו- sus (מלמטה). משמעות הפועל sustain היא לשאת, לקיים, לשמר.

למידה ארגונית - מנחם לוינגר

למידה ארגונית הינו תהליך שבאמצעותו משתנות קהילות ארגוניות (למשל קבוצות ומחלקות) ארגונים צוברים ידע, כתוצאה מניסיון, באחת מארבע הקהילות הארגוניות של למידה: פרטני, צוותי, ארגוני ובין- ארגוני.

ידע ארגוני - מנחם לוינגר

בתקן 9001:2015 ISO רשום בסעיף 7.1.6 - ידע ארגוני: "הארגון יקבע מהו הידע ההכרחי להפעלת תהליכיו ולהשגת התאמה של מוצרים ושירותים. ידע זה יתוחזק ויהיה זמין בהיקף ההכרחי. כאשר הארגון מתייחס לשינויים בצרכים ובמגמות, הוא ישקול את הידע הנוכחי שלו ויקבע כיצד לרכוש כל ידע הכרחי נוסף ועדכונים נדרשים או כיצד להגיע אליהם."

הפקת לקחים - מנחם לוינגר

לקחים שנלמדו מקורן ברוב המקרים ממיזם שהסתיים ושיש לקחת אותם בחשבון באופן פעיל למיזמים עתידיים. הלקח חייב להיות משמעותי בכך שיש לו השפעה אמיתית או משוערת על הפעולות במיזמים דומים בהווה (אם ניתן הדבר) ובעתיד, כך שהוא נכון עובדתית וטכנית, ורלוונטי בכך שהוא מזהה תכנון, תהליך או החלטה ייחודים שמצמצמים או מבטלים את פוטנציאל הכשלים והתקלות, או מחזקים את התוצאה החיובית.

ההקשר הארגוני - מנחם לוינגר

על פי תקן 9000:2017 ISO , ההגדרה של ההקשר של הארגון היא תהליך הקובע את הגורמים המשפיעים על התכלית, המטרות והקיימות (sustainability) של הארגוז. יש לציין שההקשר הארגוני הינו שילוב של גורמים חיצוניים ופנימיים והתנאים שיכולים להשפיע על גישת הארגון למוצריו, שירותיו והשקעותיו ולצדדים המעוניינים בו.

דרישות של לקוחות - מנחם לוינגר

שינויים בהרגלי הצריכה והעדפות של הלקוחות, הגדלת תוחלת החיים, שינויים באורחות וברמת החיים ותקינה לאומית ובינלאומית גורמת לכך שאנו מחויבים להכיר במדויק את הדרישות שעל המוצר או השירות לקיים ובנוסף מה רצונו של הלקוח מהמוצר או השירות.

אתיקה ומוסר - מנחם לוינגר

אתיקה הינה תורת המידות כאשר המונח מגיע מהמילה היוונית = ethos מנהג. מוסר הינו מערכת ערכים המוטמעת באדם הכוללים: מערך עקרונות, אמונות, מחויבויות ומידות אשר צריכים להנחות ולאפיין את ההתנהגות הראויה והטובה של האדם במצבים שונים, ביניהם: הגינות, יושר, צדק, כבוד, דאגה, טוב לב, חמלה, אמפטיה, אמינות, סובלנות, אחריות ומחויבות.

גלובליזציה וסביבה עסקית דינמית - מנחם לוינגר

השינויים הגלובליים בעולם, שינויים בפעילות הפוליטית, הכלכלית והעסקית כמו גם פיתוח טכנולוגי, תחבורתי ותקשורתי, לחץ תחרותי ביקוש למשאבים זולים יותר והדינמיקה של העידן המודרני, הביאו את הארגונים למאבק על הישרדותם. קרי פניה לשוק העולמי במטרה להשיג יתרון תחרותי לשם כך היה עליהם לשנות את האסטרטגיות שלהם ולצאת מהגבולות של מדינתם היוצרים בליית ברירה שוק מוגבל.

מחויבות ארגונית ומעורבות עובדים - מנחם לוינגר

מעורבות העובדים מתייחסת למידה הפסיכולוגית והרגשית בה מעורבים העובדים במקצועם, בהתאם להקשר הארגוני. מעורבות בעבודה נחשבת לדרך העיקרית לשחרר את הפוטנציאל הקיים אצל העובדים ולהגביר את ההניעה (מוטיבציה) שלהם תוך שיפור הפרודוקטיביות. מבחינה אינדיבידואלית, מעורבות של העובדים בעבודה כוללת הניעה, ביצועים, צמיחת קריירה וסיפוק בעבודתם. עובדים בעלי הניעה יתרמו למעורבות גבוהה יותר בעבודה.

מנהיגות - דרישת תקני מערכות ניהול - מנחם לוינגר

ככלל, ניתן לומר דברים רבים על מנהיגות, אולם עובדה אחת וברורה שניתן לכתוב עליה היא - שהמנהיגות הינה אחד הנושאים המעסיקים את החברה האנושית משחר הימים, על אנשי הרוח והמעשה שבה כאחד.

יישום מערכת ניהול איכות בעתיד - מנחם לוינגר

באופן מסורתי, ניהול איכות בארגון כלשהו היה תחום שהיה איטי בהסתגלותו לשינויים עקב תזוזות בשוק העסקי שבו נמצא הארגון. מערכות ממוחשבות ואפליקציות קיימות גורמות להתאמה של מערכות ניהול איכות ושיפור ביצועי הארגונים בזריזות הנדרשת כיום על מנת לתת תגובה מתאימה לתזוזות בשוק על ידי הבאת פונקציונליות כמו גישה מאובטחת של צד שלישי, ניתוח מתקדם וניטור פרואקטיבי.

הבנת הצרכים והציפיות של מחזיקי עניין או בעלי זיקה - מנחם לוינגר

הבנת הצרכים והציפיות של הגורמים החיצוניים והפנימיים של הארגון בהתאם להשפעתם על יכולתו לספק בעקביות מוצרים ושירותים העומדים בדרישות הלקוח ובדרישות-על-פי-דין הישימות בסביבה העסקית, דורש שעל הארגון להכיר את הגורמים החיצוניים והפנימיים הרלבנטיים למערכת הניהול הישימה ואת הצרכים והציפיות של גורמים אלו.

ניהול סביבתי באמצעות יישום התקן הישראלי 14001 - מנחם לוינגר

14001 ISO הוא משפחה של תקנים הקשורים לניהול סביבתי שקיימת על מנת לסייע לארגונים: למזער את האופן שבו הפעילויות שלהם (תהליכים וכו') משפיעות לרעה על הסביבה (כלומר לגרום לשינויים באוויר, במים או ביבשה); לציית לחוקים, לתקנות ולדרישות אחרות רלבנטיות לארגון הקשורות לסביבה; להשתפר ללא הרף באמור לעיל.

חדשנות בארגונים - מנחם לוינגר

חדשנות ארגונית כוללת תהליכים המובילים להקמה או אימוץ של מודלים חדשים לייצור מוצר או מתן שירות וניהול, לא רק לייצור ומתן שירות אלא גם למשאבים מוחשיים ולא מוחשיים. תפיסת החדשנות הארגונית היא חלק מתפיסת החדשנות והפיתוח, ומדגישה רעיונות חדשים ואת הנטייה לשינוי בארגונים. זה נקרא גם חדשנות תהליכית וכולל הוצאות לחדשנות ופיתוח בחישוב העלות.

בטיחות ובריאות בתעסוקה במעבדה כימית השייכת לארגון - מנחם לוינגר

מעבדה כימית היא במובן מסוים "מפעל כימי" בזעיר אנפין ולרוב ניתן להתייחס אליה כמתקן המספק תנאים מבוקרים לצורך ביצוע פעילויות בתחום הכימי. העבודה במעבדה, הנמצאת בארגון, והפעילויות המבוצעות בה הינם ייחודיות ואינן משקפות את המתבצע בארגון בכללותו.

עקרונות החדשנות - מנחם לוינגר

החדשנות הינו יישום מעשי של רעיונות יצירתיים המביאים ערך לארגון. החדשנות במהותה היא תהליך שבו מועלים רעיונות רבים ומגוונים, ולאחר הערכה ובחירה מיושמים הרעיונות שהם בעלי ערך ומשמעות לארגון.

סקר הנהלה - מנחם לוינגר

סקר הנהלה הינו רכיב קריטי ונדרש בעת יישום מערכת ניהול והוא משמש כישיבה רשמית ומובנית שמשתתפיו הינם חברי הנהלת הארגון הבכירים ובנוסף להם (במקרה של ארגון יצרני) מנהלי מתקנים, מנהלי תהליכים, מנהלי קו, בעלי התהליכים הקריטיים הנדרשים להפעלת מערכת הניהול בארגון והגורם האחראי ליישום יום יומי של מערכת הניהול המיושמת בארגון.

אחריות חברתית - מנחם לוינגר

ניהול אחריות חברתית הוא האופן שבו הארגון מיישם שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים בדרך להשגת הצלחה וקיום לטווח ארוך.

יישום התקן 17520 ISO/IEC במעבדות ביולוגיות - מנחם לוינגר

חשיבות ביצוע בדיקות שונות ומגוונות במעבדות מוסמכות לתקן 17025:5002 ISO/IEC צבר תאוצה והפך לדבר יום יומי בקרב יצרנים ויבואנים בתעשיות שונות ובמיוחד בתעשיית הרוקחות, הרפואה, הקוסמטיקה והביוטק.

מערכת ניהול אנרגיה באמצעות יישום התקן 50001:2018 ISO - מנחם לוינגר

התקן 50001 ISO מציין את הדרישות להקמה, יישום, שמירה ושיפור של מערכת ניהול אנרגיה, שמטרתה לאפשר לארגון לפעול באופן שיטתי בהשגת שיפור מתמשך בביצועי האנרגיה, לרבות יעילות אנרגטית, ביטחון אנרגטי, שימוש באנרגיה וצריכה.

מבדק תהליכי באמצעות דיאגרמת צב - מנחם לוינגר

בתקן 5000 1009 ISO בסעיף 5.1 רשום: "הארגון יערוך מבדקים פנימיים בפרקי זמן מתוכננים כדי לספק מידע האם מערכת ניהול האיכות..."
כאשר מבצעים מבדקים פנימיים עדיף לבצע את המבדקים תוך זיהוי הקישורים בין התהליכים השונים המבוצעים בארגון הנבדק המשמשים הן כתפוקות והן כתשומות.

הדרכת עובדים - מנחם לוינגר

הדרכת עובדים היא הגדרה כללית ללימודים בלתי פורמליים בהם העובדים לוקחים חלק מעבר להכשרתם הפורמלית שבו התקבלו לעבודה. הדרישה להדרכות אלה נובעת מהגדרת מיומנות הנדרשת מהעובד. על מנת לשפר את ביצועי העובדים יש להדריכם בנושאים הקשורים לתפקידם, הדרכות אלו תורמות רבות לתפקוד נכון והולם של העובדים בארגון בהתאם לנהלים ושיטות העבודה הקיימות והמיושמות, ובכך למינוף הארגון והצלחתו.

דוחות ביקורת פריט ראשון (FAI) עפ"י תקן AS9102 – איך עושים את זה נכון? – חלק ה׳ (אחרון) - יוסף בלומברגר

במאמרים הקודמים הוצגו הרקע לדרישה והצורך בהפקת דוחות FAI, הוצגו המקרים בהם נדרש להגיש דוחות FAI עם הפריטים וכן באילו מקרים לא נדרש להגיש דוחות FAI. המאמר השני הציג את מבנה הדוח והטפסים השונים (3 Form 1, Form 2, Form) באופן כללי, והמלצות הנוגעות למילוי הדוח כולו. בנוסף, הוצג טופס 1 FORM באופן פרטני ופערים עיקריים / נפוצים במילויו.
במאמר זה יוצג טופס 3 FORM באופן פרטני ופערים עיקריים / נפוצים במילוי טופס זה.

מהי איכות ספקים - זהו בעצם שיקוף איכות האירגון שלך - דר' נאוה קליין ורות שושן

תחום ניהול איכות ספקים הוא רק חלק אחד מניהול עולם האיכות אבל משמעותי ביותר. כאשר בוחנים את הנושא מקרוב, מגלים עולם מורכב ורחב לניהול, הכולל בתוכו קשר בין יחידות ששונות בגודל העיסקי, בתרבות האירגונית ובתחומי העיסוק הטכנולוגים.

דוחות ביקורת פריט ראשון (FAI) עפ"י תקן AS9102 – איך עושים את זה נכון? – חלק ד׳ - יוסף בלומברגר

במאמרים הקודמים הוצגו הרקע לדרישה והצורך בהפקת דוחות FAI, הוצגו המקרים בהם נדרש להגיש דוחות FAI עם הפריטים וכן באילו מקרים לא נדרש להגיש דוחות FAI. המאמר השני הציג את מבנה הדוח והטפסים השונים (3 Form 1, Form 2, Form) באופן כללי, והמלצות הנוגעות למילוי הדוח כולו. בנוסף, הוצג טופס 1 FORM באופן פרטני ופערים עיקריים / נפוצים במילויו.
במאמר זה יוצג טופס 2 FORM באופן פרטני ופערים עיקריים / נפוצים במילוי טופס זה.

דוחות ביקורת פריט ראשון (FAI) עפ"י תקן AS9102 – איך עושים את זה נכון? – חלק ג׳ - יוסף בלומברגר

במאמרים הקודמים הוצגו הרקע לדרישה והצורך בהפקת דוחות FAI, הוצגו המקרים בהם נדרש להגיש דוחות FAI עם הפריטים וכן באילו מקרים לא נדרש להגיש דוחות FAI. המאמר השני הציג את מבנה הדוח והטפסים השונים (3 Form 1, Form 2, Form) באופן כללי, והמלצות הנוגעות למילוי הדוח כולו.

דוחות ביקורת פריט ראשון (FAI) עפ"י תקן AS9102 – איך עושים את זה נכון? – חלק ב׳ - יוסף בלומברגר

במאמר הקודם הוצג הרקע לדרישה והצורך בהפקת דוחות FAI, הוצגו המקרים בהם נדרש להגיש דוחות FAI עם הפריטים וכן באילו מקרים לא נדרש להגיש דוחות FAI.
במאמר זה יוצגו מבנה הדוח והטפסים השונים (3 Form 1, Form 2, Form) באופן כללי, והמלצות הנוגעות למילוי הטופס כולו, כולל טעויות / פערים נפוצים בקרב המשתמשים בטפסים אלו.

תכונות נדרשות למדדים המיושמים בארגון - מנחם לוינגר

כל חיינו הכלכליים, התרבותיים והחינוכיים וכו' אנו מוצפים במדדים. המדדים משמשים כלי לבדיקת התקדמותנו בתחום בו המדד נמדד.
השאלה שנשאלת הנחינה מהו מדד. מדד הוא מספר המייצג את רמתו של מאפיין מסוים, כדרך להשוות בין רמות שונות של מאפיין זה בזמנים שונים, במקומות שונים או במקרים שונים.

שיפור מתמיד - מנחם לוינגר

כאשר ארגון נמצא בסביבה מלאת רעשים והוא צריך כל הזמן לרדוף אחר מצוינות, יעילות ומיטוב הביצועים בכל הרמות ועל ידי כך לפתח יכולת עמידה מול המתחרים. אחת הדרכים היעילות ביותר להשיג זאת היא על ידי הטמעה של שיפור תהליכים מתמשך לכל אורך הארגון, תוך ביצוע תהליכי שיפור "איטיים" באופן שהארגון כולו יישם את תהליכי השיפור ללא התנהגויות מעכבות.

Balanced Scorecard - סרגל הישגים מאוזן - מנחם לוינגר

ארגון שאינו מתואם פועל כאוסף של יחידות שונות, ולא כמערכת אחת המוכוונת להשגת יעדיה. כתוצאה מכך – משאבים רבים מושקעים בכיוונים שאינם ממוקדים ביישום האסטרטגיה!

ניהול לפי יעדים (נל"י) (Management by objectives (MBO - מנחם לוינגר

ניהול לפי יעדים או ניהול לפי מטרות הינה שיטת ניהול שבה נקבעים יעדים ייחודיים עבור העובד, וכיצד יש להשיג כל יעד חלק מרכזי משיטת הניהול הזו היא מדידת תפוקתו של העובד והשוואתה מול היעדים שנקבעו לו.

הבנת הצרכים והציפיות של מחזיקי עניין - מנחם לוינגר

ארגונים מוקמים ופועלים בראש ובראשונה על מנת להניב תשואה כספית לבעליהם (בעלי עניין). השאלה שנשאלת הינה האם יש לארגון מחויבות כלפי גורמים אחרים? ואם כן – כלפי אילו גורמים ומה ההצדקה למחויבות זו? ננסה להבין מהם ומיהם מחזיקי העניין ומה הרלוונטיות שלהם לארגון.

בטיחות ובריאות בתעסוקה באמצעות יישום התקן 45001 ISO - מנחם לוינגר

תקן 45001 ISO הינו תקן בינלאומי אשר מפרט את הדרישות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת). מטרתו של תקן זה היא לאפשר לארגון לשפר באופן פרואקטיבי את ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה על ידי מניעה וצמצום של תאונות, מחלות ופגיעה בבריאות בתעסוקה.

ארגון אג'ילי - מנחם לוינגר

ארגון אג'ילי או בתרגום מילולי: "מהיר, גמיש, זורם". הוא ארגון היודע להסתגל בגמישות אפקטיבית ל"תנאי סביבה" משתנים, תוך שמירה על סטנדרטים ותפוקות ברמת איכות גבוהה ולשביעות רצון הלקוחות והארגון.

דוחות ביקורת פריט ראשון (FAI) עפ"י תקן AS9102 – איך עושים את זה נכון? - יוסף בלומברגר

במהלך שנות עבודתי בחברת הייטק בינלאומית מובילה בתחום מערכות אויוניות לתעופה האזרחית, בבואי לקלוט פריטים מקבלני משנה, נתקלתי בלא מעט דוחות ביקורת פריט ראשון ( -First Article Inspection Report FAIR) שהיו ערוכים באופן שאינו עונה לדרישות התקן (AS9102). ברוב המקרים הפער נבע מחוסר ידע ומודעות מספקת לדרישות התקן ולא מהקלת ראש או זלזול חס וחלילה מצד הספקים.

האנשים הנכונים - ג׳ים קולינס

ג'ים קולינס מחבר הספר גלגל התנופה: מטוב למצוין, מציג בקטע ווידאו קצר מאד ומצוין מי הם האנשים הנכונים (The Right People) בחברה שרוצה להפוך מטובה למצוינת. הוא מונה שישה מאפיינים הכרחיים לאותם אנשים.

ניהול תהליכים עסקיים - מנחם לוינגר

ניהול תהליכים עסקיים (BPM - Business Process Management) הינה תוכנת תשתית המתארת ומבצעת תהליכים עסקיים באמצעות מחשב. השימוש במודל ממוחשב של התהליך העסקי מאפשר לאנשי העסקים שאינם מומחי מחשוב לקבל תצוגה גרפית של התהליך מראשיתו ועד סופו.

הקשר בין תהליכים עסקיים ומערכת ניהול איכות - מנחם לוינגר

ההצהרה "האיכות היא העבודה של כולם!" היא בעלת מראה וצליל של סיסמא, ביטוי סוחף, שחוזר על עצמו. ארגונים רבים עשו ניסיונות לתת כלים לידי כולם. אולם השינוי צריך להיות בראשונה שינוי תרבותי. אנשים שמחוץ למקצוע האיכות המסורתי מתבקשים לעשות "עוד דבר אחד".

אתגרים מרכזיים בדרך להשגת שיפור מתמשך בתהליכים המיושמים בארגון - מנחם לוינגר

כאשר ארגונים מחויבים למצוינות, יעילות ומיטוב ביצועיהם בכל הרמות הארגוניות בארגון, תוך הסתגלות ל"תנאי סביבה" משתנים, ושמירה על סטנדרטים ותפוקות ברמת איכות גבוהה לשביעות רצון לקוחות הארגון, קיים צורך ביישום מספר שיטות עיקריות לשיפור מתמיד...

מנהיגות לאיכות תחת שגרת קורונה - אמנון מרגלית

בתקופה מיוחדת ומאתגרת שאנחנו עוברים בזמן האחרון נפגעו רבים מהמועסקים בשוק העבודה. כמו תמיד בתקופות של גאות בדורשי עבודה מחד ושפל בהצעות לתעסוקה מוצאים עצמם מנהלי איכות במדרג הגבוה של המפוטרים או אלו שהוצאו לחל"ת.

איך הופכים את עולם האיכות מ"אוווף" ל "WOW"

“איך הופכים את עולם האיכות מ"אוווף" ל "WOW" -את הביטוי הזה שמתצמת הכל טבעה מובילת איכות (נורית הבס) באירגון (HP Indigo). זה היה בעיצומה של סדנה בחידוד הנושא מי אנחנו כאנשי איכות ותפקידנו באירגון.

הכל בגלל מסמר קטן – SSM – Supplier Success Manger - אמנון מרגלית

שיר ילדים אנגלי המתאר כיצד בגלל מסמר קטן בנעל נפלה הממלכה כולה ומקדש את עיקרון הסיבתיות. נעמי שמר גם כתבה שיר בעברית המתאר את אותו עיקרון. אנחנו רוצים להאמין שאם נחזור על פעולה מסוימת, בדיוק רב, פעם ועוד פעם, נקבל אותה תוצאה.

תחקיר בימי קורונה ( ולא רק...) - דר׳ נאוה קליין

בתקופה זו אנו דנים רבות במשבר הקורונה והשפעותיו עלינו בכל התחומים. בצד הרבה אילוצים, נקודות שבר וקשיים רבים הופיעו גם הזדמנויות ולמידות חדשות להתמודדות עם המשבר והקשיים.

שיטת A3 לפתרון בעיות שיטתי ויצירת מצוינות ארגונית - דר׳ נאוה קליין

מה הקשר בין פתרון בעיות שיטתי לבין מצוינות? נראה כי התשובה לשאלה כזו היא מאוד ברורה - שהרי אם נדע לפתור בעיות בצורה טובה, כמובן שנעלה בארגון את רמת התפקוד והאפקטיביות. אך לנושא של פתרון בעיות שיטתי יש השלכות חיוביות גם על ממדים נוספים של פיתוח המצוינות הארגונית, עבודת הצוות, תחושת השקיפות והאמון של העובדים ועד לחיזוק מחוברות העובדים לארגון ושיפור המוטיבציה שלהם.

רשימת בלוגים ופודקאסטים בנושא איכות - נופר מצויינים

רשימת בלוגים ופודקאסטים בנושא איכות.

משפרים איכות בשרות - לקוחות מעורבים ומחויבים - אמנון מרגלית

עולם העוסקים באיכות משולב בעולם ארגוני השירות בקשר אמיץ. תרומתו של מנהל האיכות חשובה ביותר במגע, תחזוקת ושימור לקוח.
המאמר עוסק בצעדים לקרב את הלקוח לארגון השירות ולהפוך אותו לשותף פעיל, מעורב ומחויב. לקוח כזה לא רק ישפר את הפעילות העסקית ואת איכות השירות בארגון אלא יתרום מעשית לפיתוח הארגון, להרחבת עסקיו ולעליה ברווחים.

מדדים וכימות הם לא חזות הכל - אמנון מרגלית

מדדים כמותיים הם כלי ניהול נהדר ומחויב המציאות. יחד עם זאת ישנם אתגרים חשובים שאינם כמותיים שיש לתת עליהם את הדעת ולהתייחס אליהם באסטרטגיית ארגון, ביעדים ובמטרות שארגון מציב לעצמו.

רובוטיקה בשירות עולם מבדקי האיכות - אמנון מרגלית

אנחנו חווים תקופה מיוחדת. עוברת עלינו מהפכה תעשייתית שלא צפינו לה, לא בפיתוחים הטכנולוגיים ולא בניהול הסיכונים שערכנו עם הסבת עולמות התקן לחשיבה מבוססת סיכונים.

פה זה ככה.... - מירית זימן

לפני כמה ימים נתקלתי בכתבה שלכאורה אין כל קשר בינה לבין איכות ..... הכתבה פורסמה בישראל היום מאת אליהו גליל וכותרתה הייתה מפתיעה: כשיהודים אכלו חמץ בפסח.

מה הקשר בין חוק מרפי ומשבר הקורונה? - מירית זימן

"חוק מרפי" הבסיסי קובע כי: אם משהו יכול להשתבש, הוא ישתבש גם אם חשבנו על הכול ותכננו הכול לפרטי פרטים.

הנהלה מתלבטת - אמנון מרגלית

להשקיע בפיתוח מוצר או בשיפור השירות? לפטר עובדים בעת מצוקה כלכלית או לשנות כיוון כדי להגיע לצמיחה מחדש? להפנות מאמץ לפעילות איכות או לספוג את עלויות אי האיכות?

מבדקים מרוחקים בתעשיות התעופה, חלל והביטחון - דן רוזמן ואלישבע שטרן

בשנים האחרונות גובר השימוש באמצעים טכנולוגיים מרוחקים במסגרת ביצוע מבדקי מערכת ניהול (כגון מערכת לניהול איכות) כתחליף לביצוע מבדק פיזי באתר. מאז פרוץ משבר הקורונה, ארגוני התעדה רבים הודיעו כי בכוונתם לעבור לביצוע מבדק מרוחק כתחליף לביצוע המבדק המתוכנן באתר הארגון.

נא לעדכן נהלים – CSM הצטרף לארגון - אמנון מרגלית

בעולם העסקי שהולך ומתכוונן למתן שירותים בשונה ממכירת מוצר בלבד, יש בשנים האחרונות "באז" המכונה Customer Success Management) – CSM( או בעברית מנהל הצלחת לקוח. כמו שארגונים מכווני לקוח משתנים ושמים את הלקוח יותר ויותר במרכז העסקים, גם הנהלים הקיימים בארגונים העסקיים חייבים לעבור עדכון שבו ישולב CSM בכל אחד מתהליכי הארגון.

המאמרים הם על אחריות הכותבים בלבד