• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

מבנה

כל בעלי התפקידים הנבחרים באיגוד הישראלי לאיכות, מכהנים קדנציה בת שנתיים וממלאים את תפקידם בהתנדבות.

ראשי הנהלה 2022-2023
יו"ר האיגוד – מר שרון אנקר

חברי הנהלה 2022-2023
אחת לשנתיים, בוחרים כל חברי האיגוד את הנהלת האיגוד המונה 20 חברים. ההנהלה זכאית לצרף חברים נוספים כנספחים להנהלה, ללא זכות הצבעה.
חברים אלו מקבלים על עצמם משימות מיוחדות לביצוע.

אנקר שרון
אסף בועז
פרופ' ברוך ז'יל
גפני שגיא
ד"ר יוג'ין גולדפרכט
גנאור אברהם
ד"ר דלויה מיכל
פרופ' הלוי אבנר
לוינגר מנחם
ד"ר מודחי סיגלית

מלין חנן
מסיל אל-חי
סגל עופר
פרלשטיין - אלבז אירה
קורנפלד חיים
קליימן רגינה
ד"ר קליין נאוה
רבינוביץ' חנוך
רוט גדעון
שקד לאה