• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

מבנה

כל בעלי התפקידים הנבחרים באיגוד הישראלי לאיכות, מכהנים קדנציה בת שנתיים וממלאים את תפקידם בהתנדבות.

ראשי הנהלה 2020-2021
יו"ר האיגוד - ד"ר יוג'ין גולדפרכט

חברי הנהלה 2020-2021
אחת לשנתיים, בוחרים כל חברי האיגוד את הנהלת האיגוד המונה 20 חברים. ההנהלה זכאית לצרף חברים נוספים כנספחים להנהלה, ללא זכות הצבעה.
חברים אלו מקבלים על עצמם משימות מיוחדות לביצוע.

אנקר שרון
אזולאי – כוכבי סלעית
בר יוסף גיא
גולדנברג ליה
ד”ר גולדפרכט יוג’ין
גנאור אברהם
גלפנשטיין אולגה
ד”ר דלויה מיכל
פרופ’ הלוי אבנר
לוינגר מנחם

ד”ר מודחי סיגלית
מוצרי פרקש דורית
מלין חנן
מרגלית אמנון
סגל עופר
פלד אבי
קורנפלד חיים
קליימן רגינה
קליינמן משה
רבינוביץ’ חנוך