• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

מבנה

כל בעלי התפקידים הנבחרים באיגוד הישראלי לאיכות, מכהנים קדנציה בת שנתיים וממלאים את תפקידם בהתנדבות.

ראשי הנהלה 2018-2019
יו"ר האיגוד - ד"ר סיגלית מודחי
גזבר: ד"ר יוג'ין גולדפרכט

מנכ"ל האיגוד - אופיר חכם

חברי הנהלה 2018-2019
אחת לשנתיים, בוחרים כל חברי האיגוד את הנהלת האיגוד המונה 20 חברים. ההנהלה זכאית לצרף חברים נוספים כנספחים להנהלה, ללא זכות הצבעה.
חברים אלו מקבלים על עצמם משימות מיוחדות לביצוע.

ד"ר מודחי סיגלית
גפני שגיא
מלין חנן
אנקר שרון
זימן שומר מירית
גלפנשטיין אולגה
בר יוסף גיא
מרגלית אמנון
אזולאי כוכבי סלעית
דולב אלי

רוזמן דן
לוינגר מנחם
פלד אבי
ד"ר גולדפרכט יוג'ין
גולדנברג ליה
סיטרואן עודד
כהן אשר
קמחי נועם
שוורץ מיכל-אניטה
מידן שמואל