• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

יום עיון בנושא הגורם האנושי כמקדם תקשורת יעילה (דוגמאות מעולם הרפואה) בתאריך 31.10.17