• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

כנס הבקרה על בקרת האיכות במעבדות רפואיות