• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

כנס “הבקרה על בקרות האיכות במעבדות רפואיות” – אפריל 2019