• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

ערב החברים באיגוד עסק בקיימות

ערב החברים באיגוד עסק בקיימות

ערב החברים באיגוד עסק בקיימות

חברי האיגוד הישראלי לאיכות השתתפו (אוקטובר 18′) בערב חברים שהתקיים בחברת ורינט בהרצליה ועסק בנושא: “קיימות, יער ויערנות” בהרצאתו של פרופ’ גבריאל שילר, אשר שימש כפרופ’ חבר עמית בפקולטה לחקלאות בתחום היערנות.

ההרצאה עסקה, בין היתר, בהסברת המקור והסיבה להיווצרות המילה קיימות אשר הולך ותופס מקום נכבד בשיח הציבורי בשנים האחרונות.