• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

פנקס העוסקים באיכות ומצוינות

האיגוד הישראלי לאיכות מבקש לאגד את העוסקים בתחום האיכות, לשם כך מציע לך להצטרף לרשימת אנשי האיכות שתאוגד ב”פנקס העוסקים באיכות”.

אם את/ה עוסק/ת באיכות ותרצי/תרצה להיכלל בפנקס זה עליך למלא את השאלון המצורף.

לתשומת לב! הנתונים הינם לשימוש פנימי בלבד ולא יופצו לגורמים אחרים ללא אישורכם.

  שם פרטי *

  שם משפחה *

  מספר תעודת זהות *

  רחוב ומספר *

  עיר *

  כתובת דואר אלקטרוני *

  מספר טלפון כולל קידומת *

  מספר טלפון נוסף

  מקום עבודה נוכחי - נא לציין או את שם מקום עבודה או אם את/ה "עצמאי/ת" או אם את/ה "בלתי מועסק/ת"...*

  חברות באיגוד הישראלי לאיכות - האם את/ה חבר באיגוד הישראלי לאיכות?
  כןלא

  שנות עיסוק בתחום האיכות - ניסיון מקצועי *

  השכלה מקצועית *
  השכלה אקדמאית בתחום איכותהשכלה אקדמאית בתחומים שאינם תחום האיכותטכנאי/תהנדסאי/ת

  פירוט השכלה אחרת - פרט/י השכלה מקצועית שאינה כלולה בשאלה הקודמת

  לימודי תעודה ישראליים בתחום האיכות - נא לבחור בכל ההכשרות שעברת (גם אם אין לך הסמכה בתוקף) *
  קורס בסיסי (24 שעות)קורס עורכי מבדקיםקורס שיפור איכות ( כגון Green Belt , Yellow Belt , קורס שכ"ת של תע"א וכד')מהנדסי איכות מוסמכים (ICQE)מהנדסי אמינות מוסמכים (ICRE)טכנאי איכות מוסמכים (ICQT)סוקרי (מאמתי) איכות מוסמכים (ICQA)מנהלי איכות (ICMQ / OE)מהנדסי א"א תוכנה (ICSQE)קורס EFQM

  לימודי תעודה אמריקאיים בתחום האיכות - נא לבחור בכל ההכשרות שעברת (גם אם אין לך הסמכה בתוקף)
  אין לי הכשרה אמריקאיתCQECRECQTCQACMQ/OECSQE

  מתוך ההכשרות שעברת, איזו הסמכה יש לך בתוקף?
  קורס שיפור איכות (כגוןGreen Belt ,Yellow Belt, קורס שכ"ת של תע"א וכד')מהנדסי איכות מוסמכים (ICQE)מהנדסי אמינות מוסמכים (ICRE)טכנאי איכות מוסמכים (ICQT)סוקרי (מאמתי) איכות מוסמכים (ICQA)מנהלי איכות (ICMQ / OE)מהנדסי א"א תוכנה (ICSQE)CQECRECQTCQACMQ/OECSQE

  האם ההסמכה היא מטעם האיגוד הישראלי לאיכות?
  כןלא

  הגדרת העיסוק באיכות - נא לפרט בתמצית מהו תחום העיסוק הנוכחי שלך באיכות

  תחום העיסוק באיכות - נא לבחור תחום עיסוק עיקרי

  מאשר/ת רישום ב"פנקס העוסקים באיכות" והצגת שמי באתר האיגוד הישראלי לאיכות *
  כןלא