• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

עיתונים

ביטאון האיגוד הישראלי לאיכות

כתב עת לאיכות ומצוינות מטעם האיגוד הישראלי לאיכות

Reliability_Newsletter

מגזר אמינות

שיתוף הידע, התובנות והרעיונות בתחום האמינות ובטיחות מערכות.

Issue 01, June 2005
(MB 0.83 PDF)

Issue 02, September 2005
(MB 1.09 PDF)