• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

עיתונים

ביטאון האיגוד הישראלי לאיכות

כתב עת לאיכות ומצוינות מטעם האיגוד הישראלי לאיכות

מגזר אמינות

שיתוף הידע, התובנות והרעיונות בתחום האמינות ובטיחות מערכות.

Issue 01, June 2005
(MB 0.83 PDF)

Issue 02, September 2005
(MB 1.09 PDF)