• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

שאלות מקצועיות בנושאי איכות ומצוינות

במיוחד לחברי/ות האיגוד הישראלי לאיכות

אתם שואלים, המומחים עונים

שאלות מקצועיות בנושאי איכות ומצוינות

רגינה קליימן

רגינה קליימן

M.Sc בטכנולוגיה כימית, תעשייה וניהול, מנהלת איכות ומצוינות מוסמכת (ICQM), בעלת תואר מומחית בכירה מטעם האיגוד הישראלי לאיכות, עורכת מבדקים מצטיינת ארצית.
מנהלת כיום את תכנית האיכות ותהליכים בוועדה לאנרגיה אטומית אחרי 20 שנות ניהול הבטחת איכות ומצוינות במרכז ומחקר גרעיני, נחל שורק.

תפקידים נוספים -
אחראית תפעול בקווי ייצור תכשירים רפואיים לרדיו רוקחות, ממונה על בטיחות, לרבות בטיחות קרינה, ממונה על בקרה וניטור תהליכים.

תחומי ידע וניסיון:
- הקמת מערך איכות ומצוינות מרמת היחידה ועד לרמת הארגון
- בחינה, ניתוח ושיפור תהליכים לסוגיהם, קידום ארגון ושיטות
- הגדרת תפקידי מפתוח והכשרת רכזי וממוני איכות ומצוינות
- הנחייה והובלת צוותי שיפור וצוותי תחקיר
- ניתוח דרישות והכנה והתעדת ארגון לתקני ISO ולביקורות מסוגים שונים
- הקמה ותחזוקת מערכות תכנון ובקרה
- השתתפות והובלת ועדות ATP, PRR וכד'
- הקמה ותחזוקת מאגר הנהלים הארגוני

מנחם לוינגר

מנחם לוינגר

גמלאי של חברת החשמל. מנהל מחלקת הבטחת איכות בחברת החשמל לשעבר. בעל BSc בהנדסת חשמל ו- MSc בהנדסת תעשיה וניהול שניהם מהטכניון. התחיל את עבודתו בחברת החשמל בשנת 1979. בין השנים 1994 – 1979 עבד במחלקת פיתוח מערכת המסירה וההשנאה באגף מחקר ופיתוח. מ- 1994 החל לעבוד במחלקת הבטחת איכות ומ- 2004 שימש כמנהל המחלקה.
בתוקף תפקידו טיפל בין היתר בנושאים הבאים:
· בדיקה ומתן משובים למפרטים.
· תכנון, הטמעה וליווי יישום מערכות ניהול משולבות וייחודיות (איכות, סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה, איכות ובטיחות בתעבורה יבשתית ואבטחת מידע) ומערכות ניהול איכות למעבדות בהתאם לדרישות התקן 17025 ISO/IEC. באמצעות כתיבה ועדכון מדריכים ונהלים ומתן הדרכות בנושא.
· עריכת מבדקים פנימיים בגופים הארגוניים השונים בחברה כולל מעבדות.
· בדיקת מסמכים של יצרנים בחו"ל ובארץ ועריכת בדיקות איכות אצל יצרנים פוטנציאליים בארץ כחלק מתהליך הסמכתם כספקי חברת החשמל.
· הדרכת קורסים לעורכי מבדקים פנימיים בחברת החשמל.
כמו כן:
· היה חבר בוועדת תקינה להבטחת איכות ומהימנות 1814 (כיום 7814).
· חבר הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות ויו"ר ועדת האתיקה של האיגוד.
· בעל רישיון חשמלאי מהנדס.

ברצוני לציין את ההבדל בין פעולת תיקון לפעולה מתקנת.

במקרה של אי התאמה הפעילויות הינן: פעולת תיקון לביטול אי ההתאמה ולאחר מכן פעולה מתקנת לביטול הגורמים לאי ההתאמה (במקרים בהם ניתן הדבר)

בתקן הישראלי ת”י 9000 מהדורה 2015 – “מערכות ניהול איכות – מושגי יסוד , מונחים והגדרות” רשום:

פעולת תיקון – פעולה לסילוק אי-התאמה שהתגלתה.

הערה :1 פעולת תיקון יכולה להיות מבוצעת לפני פעולה מתקנת (יחד אתה או לאחריה).

הערה 2 :פעולת תיקון יכולה להיות, לדוגמה, עיבוד חוזר או דירוג מחדש.

פעולה מתקנת – פעולה לסילוק הגורם לאי-התאמה ולמניעת הישנותה.

הערה 1: יכול להיות יותר מגורם אחד לאי-התאמה.

הערה 2: פעולה מתקנת ננקטת כדי למנוע הישנות.

יש לציין שבהרבה מקרים קיים בלבול בין המונחים  תיקון ומתקנת ועל כן מצ”ב הפירושים של המונחים הנ”ל על מנת להפחית את כמות הבלבולים.

בנוסף מצ”ב תרשים זרימה המראה בצורה מוחשית  את ההבדל בין 2 המונחים:

 ההבדל בין פעולת תיקון לפעולה מתקנת