• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

שיח פתוח איכות מול איכות ישראל – סין

שיח פתוח איכות מול איכות ישראל – סין

שיח פתוח איכות מול איכות ישראל – סין

מפגש של חברי עמיתים לאיכות בדרום עם נציגי Guangzhou Bureau of Quality and Technical Supervision (המשרד לאיכות ופיקוח טכנולוגי בגואנג’ו) התקיים (יולי 18′) במסגרת שיח פתוח איכות מול איכות ישראל-סין במרכז המבקרים של חברת קרלסברג, אשקלון. המפגש הינו פרי עמלם של אביב חבצני מהתאחדות התעשיינים בדרום ושרון אנקר, נציג האיגוד בדרום.

אמנון מרגלית, חבר הנהלת האיגוד הישראלי לאיכות, הציג את האיגוד ושם דגש על החזון, היעדים והאסטרטגיה של האיגוד. אביב חצבני, מנהל התאחדות התעשיינים בדרום, הציג את פעילות מפגשי העמיתים לאיכות בדרום ולבסוף התקיים דיון פתוח והפריה הדדית באשר לאתגרים המשותפים באיכות. האיגוד הודה לחצבני על האירוח ושיתוף האיגוד הישראלי לאיכות.

מצגת