• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

שרון אנקר – יו”ר האיגוד הישראלי לאיכות

שרון אנקר – יו”ר האיגוד הישראלי לאיכות

שרון אנקר – יו”ר האיגוד הישראלי לאיכות

שמחים להודיע כי במסגרת הליך בחירה המתקיים אחת לשנתיים באיגוד הישראלי לאיכות, נבחרה הנהלה חדשה. מר שרון אנקר נבחר ברוב משמעותי ליו”ר החדש של האיגוד הישראלי לאיכות לשנים 2022-2023.

שרון אנקר, פעיל מרכזי באיגוד הישראלי לאיכות משמש כחבר הנהלה מזה כשש שנים וכנציג האיגוד בדרום. הוא מוביל פעילויות מגוונות ואת ימי העיון מטעם האיגוד ומתחזק קהילת עמיתים בתחום האיכות.

שרון מחליף את ד”ר יוג’ין גולדפרכט שסיים את תפקידו וימשיך לכהן בהנהלת האיגוד.

עם היבחרו אמר שרון אנקר: “אני מודה לחברי הנהלת האיגוד על האמון שנתנו בי ומודע לאחריות ולאתגרים העומדים לפנינו לקידום נושאי האיכות, החדשנות והמצוינות, בתקופה מאתגרת זו. כולי תקווה שנמשיך ביחד לפעול לטובת חברי האיגוד, לשמירת המוניטין הרב של האיגוד וכן לחיזוקו, לצמיחתו ולשגשוגו של האיגוד הישראלי לאיכות”

שרון אנקר, בעל תואר ראשון בהנדסה כימית, תואר שני בהנדסה סביבתית וסטודנט לתואר דוקטור באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא משמש כמנהל איכות בקריה למחקר גרעיני נגב. במסגרת תפקידו המקצועי הקים תשתיות איכות, הגדיר מתודות עבודה, ליווה מקצועית תהליכי שיפור ברמה ארגונית, הוביל את הטמעת מודל המצוינות, את מיזם המציינות בתעשייה בדרום ואת תחרות פרס איכות פנים ארגוני בחברה.

מאחלים הצלחה רבה למר שרון אנקר ולחברי ההנהלה החדשה בהובלת האיגוד להישגים חדשים.