• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

תחרות לבחירת עובדי איכות מצטיינים

תחרות לבחירת עובדי איכות מצטיינים

תחרות לבחירת עובדי איכות מצטיינים

זהו קול קורא להגשת מועמדים לתחרות עובדי איכות מצטיינים שמקיים האיגוד הישראלי לאיכות המתקיים כמסורת אחת לשנה. בתחרות זו ניתנת ההזדמנות לכם (החברים האישיים והמוסדיים ואילו שאינם חברים באיגוד), להעריך ולהוקיר את פעילותם של עובדי איכות מצטיינים בארגונים.

• קול קורא

תיק עובד איכות מצטיין 2022