• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

תיעוד רפואי – יוצר היסטוריה; בקרת רשומות רפואיות – מונעת היסטריה

משרד הבריאות מעלה לסדר היום את חשיבותה של הרשומה הרפואית ליצירת רצף טיפול מיטבי.

“הרשומה רפואית”, על פי הגדרתה היא התיעוד של המפגש המקצועי בין מטפל / מורשה מקצועי ובין המטופל או מפגש מקצועי בין מטפלים / מורשים מקצועיים אחרים.
איכותה של הרשומה ורמת תיעוד המידע בה משפיעה על איכות הטיפול הרפואי והתוצאים. מסיבה זו חשיבותה לציבור גדולה.

אנו מעוניינים בתגובתך לפתיח. לשם כך נודה לך אם תענה על שאלות הסקר (משך המענה כ-3 ד’) השאלות מנוסחות בזכר ומכוונות לכל המינים.

לפניך מספר שאלות, נודה לתשובותיך:

  1. האם נושא הרשומה הרפואית מעניין אותך?
  כמטפלכמטופלכעובד מע' הבריאותלא מעניין אותי

  2. האם אתה יודע/מכיר את הרשומה הרפואית שלך?
  כןלא

  3. האם הרשומה הרפואית שלך מסייעת לך?
  כןלאלא יודע

  4. האם בשנתיים האחרונות השתמשת ברשומה הרפואית?
  שלךמשפחתךמסגרת העבודהלא השתמשתי

  5. מהם לדעתך שימושי הרשומה הרפואית? (ניתן לציין יותר משימוש 1)
  מעקב טיפול רפואישמירת ההיסטוריה הרפואיתאמצעי דיווח ותקשורת בין מטפליםאמצעי דיווח ותקשורת בין מטופליםבסיס למחקר וקידום בריאותתמחור, גבייה והתחשבנותבסיס לקביעת מדיניותראיה משפטיתמעקב על איכות הטיפול הכוללמקור המידע לבקרה והסמכה של בתי חולים

  6. האם אתה מסכים לקביעה לפיה: "רשומה רפואית היא חלק מן הטיפול הרפואי"?
  כןלאאין לי דעה

  7. מי לדעתך אחראי על בקרת רשומות רפואיות של המטופלים במערכת הבריאות?
  משרד הבריאותהמוסד הרפואיהמטופללא יודע

  8. מי לדעתך אחראי לאסדרה והסדרה של תחום הרישום והמידע הרפואי בישראל?
  הרשם הרפואי הארצירשם בית משפטרשם החברותלא יודעאחר

  9. האיגוד הישראלי לאיכות מתכנן במחצית השנייה של חודש דצמבר 2017 כנס ייעודי בנושא הרשומה הרפואית, האם תגיע?
  כןלא

  10. הא(ע)רות: