• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

חדש באיגוד: הונפקו תעודות זמניות לנרשמי פנקס העוסקים באיכות

חדש באיגוד: הונפקו תעודות זמניות לנרשמי פנקס העוסקים באיכות

חדש באיגוד: הונפקו תעודות זמניות לנרשמי פנקס העוסקים באיכות

בימים אלה (אוקטובר 18′) הושלם ההליך שבו קיבלו מאות מנרשמי פנקס העוסקים באיכות של האיגוד הישראלי לאיכות את תעודת הרישום הזמנית לפנקס כעוסק בתחום ניהול האיכות והמצוינות אשר תוקפה עד ה-30.6.2019.

בשלב ראשון, הונפקו התעודות לכל אלו שנרשמו בפנקס העוסקים באיכות, ללא תלות בחברות באיגוד הישראלי לאיכות.

התעודה הקבועה תינתן לחברי האיגוד הישראלי לאיכות. חידוש התעודה הקבועה כעבור שלוש שנים הינה בכפוף לנוהל חידושי ההסמכות של האיגוד.

האיגוד יחל בהנפקת תעודות קבועות לפי דרישת החברים החל מתאריך 1.1.2019.

עוסקים באיכות התבקשו להירשם ולמלא שאלון המופיע באתר האיגוד. עם השלמת ההליך ואישור הוועדה המקצועית ועל פי החלטת הנהלת האיגוד הונפקה תעודת הרישום הזמנית לנרשמים.

לאלו שידרשו תעודה קבועה שתוקפה לשלוש שנים יהיה עליהם למלא שאלון אלקטרוני באמצעותו ניתן יהיה לאפיין את הדירוג המתאים לידע, לניסיון, לוותק ולפעילות המקצועית בתחום ניהול האיכות והמצוינות.

האיגוד שומר לעצמו את הזכות להנפיק תעודה קבועה רק לאלה העומדים ברמת ההכשרה ובקריטריונים שנקבעו בפנקס העוסקים באיכות של האיגוד ובהתאמה למסמכים מהימנים בתוקף בלבד.

תוקפה של התעודה הקבועה הוא לשלוש שנים שבסיומן יש לחדש את התעודה.

להלן טבלת מדרג העוסקים באיכות:

חדש באיגוד: הונפקו תעודות זמניות לנרשמי פנקס העוסקים באיכות