• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

עידן חדש: הונפקו תעודות קבועות לנרשמי פנקס העוסקים באיכות

עידן חדש: הונפקו תעודות קבועות לנרשמי פנקס העוסקים באיכות

עידן חדש: הונפקו תעודות קבועות לנרשמי פנקס העוסקים באיכות

האיגוד הישראלי לאיכות מברך את עשרות מחבריו שנרשמו לפנקס העוסקים באיכות ובימים אלה הונפקה להם התעודה הקבועה ובה הסיווג המקצועי.

זהו עוד צעד משמעותי שמצטרף להשלמת התהליך שהחל בחודש אוקטובר אשתקד שבו קיבלו מאות מנרשמי פנקס העוסקים באיכות של האיגוד הישראלי לאיכות את תעודת הרישום הזמנית לפנקס כעוסק בתחום ניהול האיכות והמצוינות אשר תוקפה עד ה-30.6.2019.

בשלב ראשון, הונפקו התעודות לכל אלו שנרשמו בפנקס העוסקים באיכות, ללא תלות בחברות באיגוד. התעודה הקבועה ניתנת לחברי האיגוד הישראלי לאיכות. חידוש התעודה הקבועה כעבור שלוש שנים הינו בכפוף לנוהל חידושי ההסמכות של האיגוד.

העוסקים באיכות התבקשו להירשם ולמלא שאלון המופיע באתר האיגוד. עם השלמת ההליך ואישור הוועדה המקצועית ועל פי החלטת הנהלת האיגוד הונפקה תעודת הרישום הזמנית לנרשמים.

אלו שמבקשים לקבל תעודה קבועה שתוקפה לשלוש שנים עליהם למלא שאלון אלקטרוני באמצעותו ניתן יהיה לאפיין את הדירוג המתאים לידע, לניסיון, לוותק ולפעילות המקצועית בתחום ניהול האיכות והמצוינות.

האיגוד שומר לעצמו את הזכות להנפיק תעודה קבועה רק לאלה העומדים ברמת ההכשרה ובקריטריונים שנקבעו בפנקס העוסקים באיכות של האיגוד ובהתאמה למסמכים מהימנים בתוקף בלבד.

תוקפה של התעודה הקבועה הוא לשלוש שנים שבסיומן יש לחדש את התעודה. לרישום בקשה לקבלת תעודה קבועה: