• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

תקנון תחרות עובד איכות מצטיין ע”ש פרופ’ מרגלית גולדפרכט ז”ל של האיגוד הישראלי לאיכות

האיגוד הישראלי לאיכות מפעיל את התחרות לבחירת עובד איכות מצטיין בישראל. הפרסים בתחרות ע”ש פרופ’ מרגלית גולדפרכט ז”ל.

ההשתתפות בחרות עובד איכות מצטיין הינה בשני מסלולים:

 1. בחירת עובד איכות מצטיין ארצי.
 2. בחירת עובדי איכות מצטיינים מפעליים/ארגונים.

בחירת עובד איכות מצטיין של האיגוד הישראלי לאיכות

 

האיגוד הישראלי לאיכות יבחר ויפרסם עובד איכות מצטיין לשנת זו. ייבחרו 3 עובדי איכות מצטיינים מבין המועמדים שיוגשו על ידי ארגון/חברה מבין החברות המוסדיות/ארגוניות באיגוד הישראלי לאיכות.

פרסים

לעובד המצטיין ביותר (הראשון מבין השלושה) תוענק תעודה ופרס כספי (2000 ₪), לשני העובדים המצטיינים הנוספים תוענק תעודה ופרס כספי (1000 ₪ כ”א) על ידי האיגוד הישראלי לאיכות. הפרסים בתחרות ע”ש פרופ’ מרגלית גולדפרכט ז”ל יוענקו בטקס חגיגי שיערך במסגרת כנס האיכות השנתי המתקיים מדי שנה בחודש נובמבר.

פרסום

האיגוד הישראלי לאיכות יפרסם את עובדי האיכות המצטיינים, במסגרת עיתון האיגוד “איכות”, באתר האיגוד ובמסגרת הכנס השנתי.

תהליך הגשת מועמדים

הארגון/החברה מבין החברות המוסדיות/ארגוניות באיגוד הישראלי לאיכות יגיש תיק מועמד של עובד איכות מצטיין. התיק יכיל:

 • תיאור פעילותו של המועמד המצטיין
 • תיאור הצטיינותו של העובד לפי הקריטריונים המפורטים להלן.
 • עדויות תומכות
 • המלצות תומכות
קריטריונים להצטיינות
 1. הצטיינות יתרה בעבודה – מקצוענות, חריצות והתמדה על פי חוות דעת ממונים, עמיתים ולקוחות פנימיים וחיצוניים.
 2. מקצוענות בתחומי איכות – יכולת מקצועית מוכחת, הסמכה מקצועית, השתלמות מקצועית מתמידה.
 3. שיתוף במידע וידע – עם עמיתים.
 4. צוותיות – השתתפות פעילה בעבודת צוות ויוזמה לעבודת צוות.
 5. יחסי אנוש מצטיינים – עם עמיתים, ממונים, לקוחות.
 6. תרומה לקהילה – התנדבות למען הקהילה בנושאי איכות ובנושאים אחרים.

 

התהליך

תהליך הבחירה מתנהל בשני שלבים:

השלב המפעלי

בחירת עובדי איכות מצטיינים עלי ידי הארגון.

המצטיינים מקבלים תעודות הוקרה וכן פרסום בעיתון האיגוד “איכות” ובאתר האיגוד.

השלב הארצי

בחירת מצטיינים על ידי וועדת שיפוט מטעם האיגוד הישראלי לאיכות.

הוועדה תבחן את החומר המוגש ותקבע את העובדים המצטיינים, לפי קריטריונים מוסכמים.

על פי הממצאים הועדה תקבע את שלושת עובדי האיכות המצטיינים והעובד המצטיין ביותר.

הוועדה תורכב ממנהלים בכירים ומנוסים מתחום האיכות. תהליך השיפוט הינו התנדבותי, עובדה המאפשרת עצמאות ונייטרליות בבחירה. התהליך מאפשר בחירת מצטיינים גם בדרג הניהולי.

תוצאות הבחירה ונימוקי צוות הבחירה יפורסמו בכנס האיכות השנתי.

מה מקבלים?

בנוסף להערכה המוענקת למצוינים על ידי הארגון/החברה, העובדים המצטיינים מקבלים מענקים כספיים, תעודות הוקרה וכן פרסום בעיתון האיגוד “איכות” ובאתר האיגוד.

הקטגוריות והפרסים

2 עובדים מצטיינים –               פרס: 1,000   ש”ח כל אחד.

עובד איכות מצטיין –                פרס: 2,000   ש”ח.

חלוקת הפרסים

תעודות ומפרסים כספיים לעובדים מצטיינים יוענקו בטקס חגיגי שיערך במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לאיכות  המתקיים מדי שנה בחודש נובמבר.

לוח זמנים

ספטמבר  – קבלת שמות ותיקים של העובדים המצטיינים של ארגון/חברה.

אוקטובר  – תהליך בחירת ופרסום עובד איכות מצטיין.

נובמבר  – טקס בכנס האיכות השנתי.

השתתפות הארגון בתחרות

התחרות מיועדת לעובדים בארגון/חברה מבין החברות המוסדיות /ארגוניות ולמי שחבר/ה באיגוד הישראלי לאיכות.

 

להלן המדדים:
 1. חריצות, מסירות ואחריות.
 2. תפוקה, אפקטיביות בעבודה.
 3. יוזמה, יזמות, מקוריות, פיתוח ושיפור תהליכים.
 4. השתלמות מקצועית, רצון ונכונות להתקדם מבחינה מקצועית.
 5. כושר ונכונות להסתגל לתהליכים חדשים.
 6. יחסי עבודה – יחסי אנוש, (כפופים, ממונים ואחרים), סיוע לאחרים.
 7. מתן דוגמא אישית, מקרין סביבו הערכה, מדביק הצוות ברוח העבודה.
 8. פעילויות חברתיות במקום העבודה.
 9. פעילות קהילתית והתנדבותית.
 10. האם יכול לשמש כסמל לעובד איכות מצטיין.