• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

שבוע האיכות הלאומי 2019: עיריית נתניה, סיור וביקור