• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

Contact Us

Israel Society For Quality (I.S.Q.)

No.2 Weissgal St.
Rabin Science Park, Rehovot
P.O.B. 4112
Rechovot 7632605
Israel

Telephone: (+972)-8-9365865/2
Fax: (+972)-8-9365863

Email: info@isq.org.il