• 08-9365865
  • האיגוד הישראלי לאיכות, רחוב ויסגל 2, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

הרשמה לכנס האיכות השנתי: רשומה רפואית איכותית – מקדמת בריאות לאומית, 15.1.19

הרשמה לכנס האיכות השנתי: רשומה רפואית איכותית – מקדמת בריאות לאומית, 15.1.19

30

קטגוריה: